TİROİD NODÜLLERİNDE NE YAPMALIYIZ?

Tiroid bezi, boyun önde soluk borusunun üzerine yerleşmiş, soluk borusunu sağlı sollu saran ve gırtlağın (adem elması) altına doğru yerleşmiş bir bezdir(Resim 1A).Tiroid bezinin yapısal ve fonksiyonel birçok hastalığı vardır. Bunlardan biri de nodüllü guatr hastalığıdır. Tiroidnodülütiroid bezinde yer kaplayarak, normal tiroid bezinden kıvam olarak ve radyolojik(Ultrason gibi) olarak ayırt edilebilen yuvarlak veya oval lezyonlara denir(Resim 1B). Nodül oluşumunun toplumdaki en sık nedeni iyot eksikliğidir.

Tiroidnodülleri yaşla beraber artmakla birlikte, toplumda her 3 kişiden birinde rastladığımız sık görülen bir hastalıktır. Hastalar boyun ön bölgesinde şişlik ve ağrı yakınması ile hekime başvurabilirler ancak genellikle herhangi bir belirti ve şikayete yol açmadan farklı nedenlerle hekime giden hastalarda saptanabilmektedir. Bazen de tiroid nodülleri belirgin olarak büyüyerek boyun ön bölgesinde şişlik şikayeti ile veya bu nodülünsoluk borusuna bası yapması sonucu hastalar nefes darlığı ve boğulma hissi ile hekime başvururlar.Tiroid nodülü olan kişilerde genellikle nodül sayısı birden fazladır. Nodüllerin %95’i iyi huylu olmasına karşın %5’i kanser riski taşımaktadır. Tiroit nodülü olan hastada öncelikli yaklaşımımız %5 olan kanser riskini dışlamak veya tespit etmektir. Bu noktada bize en iyi yol gösterici tetkik tiroit ultrasonu ve tiroit biyopsisidir. Nodüllerin boyutları ve şekilleri değişkenlik gösterir. Nodüllerin yapısını ve boyutunu en iyi ultrason değerlendirir. Bu sayede hangi nodüllerin takip edileceği, hangi nodüllerin biyopsi yapılacağına tiroit ultrasonu ile karar veririz.

Ailede tiroit kanseri varlığında ve boyun bölgesine herhangi bir nedenle radyasyona maruz kalmış kişilerde mevcut olan tiroit nodülünün kanser olma ihtimali artmaktadır. Bu gibi aile öyküsü ve radyasyon maruziyeti olan kişilere kanser varlığının dışlanması için mutlaka ince iğne ile biyopsi yapılmalıdır. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz ultrason bulguları kanser açısından riskli olanlara da mutlaka ince iğne ile biyopsi yapılmalıdır. Yapılan biyopsi neticesine göre sonuç kanser açısından riskli gelirse hastanın tiroit bezi ameliyat ile alınır. Biyopsi neticesi normal(iyi huylu) gelirse hasta düzenli aralıklarla takip edilir.

Tiroid nodülleri genellikle herhangi bir şikayete yol açmadığından çoğu zaman fark edilememektedir. Bu kadar sık rastladığımız bu hastalığı fark edebilmenin en iyi yolu bu açıdan hastaların değerlendirilip muayene edilmesidir. Bilinen nodüllü guatr hastalarının düzenli takip edilmesi gerekir. Ailede tiroid kanseri öyküsü olan, herhangi bir nedenle radyasyona maruz kalan veya boyun ön bölgesinde şişlik şikayeti olanların mutlak surette dahiliye uzmanına başvurarak değerlendirilmesini öneriyoruz.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Karadeniz Özel PARKHAYAT Akşehir hastanesinde bu hastalıkla ilgili gerekli tetkik ve takipler yapılmakta olup, bu gibi şikayeti veya hastalığı olan hastalarımızı hastanemiz dahiliye polikliniğine bekliyoruz dedi.