HKS KALİTE YÖNETİMİ

İDARİ BÖLÜM

 Uzm.Dr. Mustafa Enis ARABACI –Yönetim Kurulu Başkanı

Uğur HARMANDA –Hastane Direktörü

Uzm.Dr. Ali Galip GÜNDOĞAR-Başhekim

Uzm.Dr.Güray ÖZALP-Başhekim Yardımcısı

Feride ANIK-Kalite Yönetim Direktörü / Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Mustafa ERDEMİR–İdari / Mali İşler Müdürü

Durmuş Seyrekbasan –Bilgi Sistemleri Müdürü

Bilal DİVRİK - Hasta Hizmetleri Müdürü

 HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

Mustafa ERDEMİR-Hasta İletişim Sorumlusu

 HASTA HAKLARI

Mustafa ERDEMİR –Hasta Hakları Sorumlusu

KOMİTELER

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 Uzm.Dr. Ali Galip GÜNDOĞAR-Komite Başkanı / Başhekim

Uzm.Dr. Güray Özalp-Başhekim Yardımcısı / Nöroloji Uzmanı

Uzm.Dr. Ahmet Boyacı –Enfeksiyon Hastalıkları ve  Mikrobiyoloji Uzmanı

Opr.Dr. Ziya Taner KEÇECİ – Genel Cerrahi Uzmanı

Opr. Dr. Seyit Ali Köse –Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uz.Dr. Ahmet İlhan YARARLI-Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Uz. Dr. Ayşe ÖZALP-Anestezi Uzmanı

Uz. Dr. Ramazan KOCABAŞ – Biyokimya Uzmanı

Mustafa ERDEMİR-İdari / Mali İşler Müdürü

Durmuş SEYREKBASAN-Bilgi Sistemleri Müdürü

Feride ANIK - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Bahar ÖZDEMİR – Eczacı

Nuran İLGÜ – Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu

Bilal DİVRİK - Hasta Hizmetleri Müdürü

 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR-Komite Başkanı / Başhekim

Uzm.Dr.Güray ÖZALP-Başhekim Yardımcısı/ Nöroloji Uzmanı

Opr. Dr. Seyit Ali Köse-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm.Dr.Ahmet BOYACI-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm.Dr.Suna AKBULUT-Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Mustafa ERDEMİR-İdari /Mali İşler Müdürü

Nurkan ŞAHİN-Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Murat KARAPINAR-Güvenlik Amiri

 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Uzm.Dr.Ahmet BOYACI-Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı

Uzm.Dr.Güray ÖZALP-Başhekim Yrd/ Nöroloji Uzmanı

Opr. Dr. Seyit Ali KöseKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm.Dr.Suna AKBULUT-Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Ahmet İlhan YARARLI-Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Mustafa Fahri YURTGÜN -Ortopedi Uzmanı

Uzm.Dr. Yusuf KARADENİZ – Dahiliye Uzmanı

Feride ANIK–Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Durmuş SEYREKBASAN – Bilgi Sistemleri Müdürü

Mustafa ERDEMİR – İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Bilal DİVRİK - Hasta Hizmetleri Müdürü

 ĞİTİM KOMİTESİE

 Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR –Komite Başkanı /Başhekim

Uzm.Dr.Güray ÖZALP-Başhekim Yrd/ Nöroloji Uzmanı

Opr. Dr. Seyit Ali Köse-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm.Dr.Suna AKBULUT – Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Ahmet BOYACI – Enfeksiyon Uzmanı

Feride ANIK – Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Nuran İLGÜ – Cerrahi Yoğun Bakım Sorumlusu

 TESİS YÖNETİMİ KOMİTESİ

 Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR –Komite Başkanı /Başhekim

Mustafa ERDEMİR –İdari / Mali İşler Müdürü

Durmuş SEYREKBASAN-Bilgi Sistemleri Müdürü

Mutlu ŞAMPİYON –Biyomedikal Teknikeri

Çağlar UÇAR- Otomasyon Teknikeri

Feride ANIK -Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Murat KARAPINAR-Güvenlik Amiri

İsmail Türk – Teknik Servis

  TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 Uzm.Dr.Ahmet BOYACI-Komite Başkanı / Enfeksiyon Hasta.ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR-Başhekim

Opr. Dr. Seyit Ali Köse-Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Uzm.Dr.Ahmet İlhan Yararlı-Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Uzm.Dr.Suna AKBULUT-Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Opr.Dr.Ziya Taner KEÇECİ -Genel Cerrahi Uzmanı

Uzm.Dr.Ayşe ÖZALP-Anestezi Uzmanı

Uzm.Dr.Baktaş MORRAD-Kardiyoloji Uzmanı

Uzm.Dr.Yusuf KARADENİZ -İç Hastalıkları Uzmanı

Opr.Dr.ERGÜL MAVİ-Ortopedi Uzmanı

Feride ANIK –Kalite Yönetim Direktörü/ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Nurkan ŞAHİN-Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni

Fatmagül UÇAR – 3. Kat Servis Sorumlusu

  İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ/ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

 

Uğur HARMANDA-Hastane Direktörü

Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR-Başhekim

Uzm.Dr.Ahmet BOYACI-Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Uzm.Dr.Suna AKBULUT-Göğüs Hastalıları Uzmanı

Feride ANIK -Kalite Yönetim Direktörü/ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

 Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR –Komite Başkanı / Başhekim

Uzm.Dr.Suna AKBULUT-Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Esra ÖZEL -Diyetisyen

Bahar ÖZDEMİR – Eczacı

Feride ANIK – Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Nuran İLGÜ – Nütrisyon Hemşiresi

 HASTA / YAKINLARI GÖRÜŞ-ÖNERİ VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

 Uğur HARMANDA –Ekip Başkanı / Hastane Direktörü

Uzm.Dr.Ali Galip GÜNDOĞAR - Başhekim

Mustafa ERDEMİR-İdari / Mali İşler Müdürü

Bilal DİVRİK - Hasta Hizmetleri Müdürü

Durmus SEYREKBASAN-Bilgi Sistemleri Müdürü

Feride ANIK – Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

 ÇALIŞAN GÖRÜŞ –ÖNERİ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

 Uğur HARMANDA –Ekip Başkanı / Hastane Direktörü

Uzm.Dr. Ali Galip GÜNDOĞAR - Başhekim

Mustafa ERDEMİR-İdari / Mali İşler Müdürü

Feride ANIK -Kalite Yönetim Direktörü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

Durmuş SEYREKBASAN-Bilgi Sistemleri Müdürü