Yrd. Doç. Dr. Utku Dönem GÜNDOĞDU
YRD. DOÇ. DR. UTKU DÖNEM GÜNDOĞDU

Eğitim                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                     

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Lisans )   2004

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ( Doktora/ S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık )   2010

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği ( Doktora/ S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık )   2014

 

Deneyim

                                                                                                                                                                     

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ( Ar. Gör. )   2004 - 2010

T.C Sağlık Bakanlığı Beytüşşebap Devlet Hastanesi ( Uzman. Dr. )   2010 - 2011

Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (  Ar. Gör. (Yan Dal) )   2011 - 2014

T.C Sağlık Bakanlığı Uşak Devlet Hastanesi ( Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. )   2014

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi ( Tıbbi Onkoloji Yrd. Doç. )   2017 - 2019

Afyon Özel PARKHAYAT Hastanesi ( Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. )   2019

 

ULUSLARARASI MAKALELER

                                                                                                                                                                     

     1.U.D.Gundogdu , U. Cenikli , F. KCoban , O. Tanriverdi  Correlation of inflammation parameters with peripheral neuropathic pain in breast cancer patients underwent            through paclitaxel chemotherapy Fresenius Environmental Bulletin Volume 30– No. 07A/2021 pages 9540-9543

 1. D. Gündoğdu, F.K. Çoban, R. Liman M.E. ŞelliInvestigation of Risperidone's anti-tumor activity on MCF-7 breast cancer cells Annals of Clinical and Analytical Medicine (baskıda)

    3. Dilli U.D, Yıldırım M, Suren D, Alikanoğlu A, Kaya V, Goktas S, Yıldız M, Sezer C, Gunduz S. Lack of prognostic role of insulin-like growth factor-1 receptor in non                small cell lung cancer. Asian Pac J Cancer 2014; 15(14) 5753-7.

 1. Alikanoğlu A, Yıldırım M, Suren D, Kaya V, Dilli U.D, Sezer C. expression of cyclooxygenase-2 and Bcl-2 in breast cancer and their relationship with triple negatif disease. Journel of BUON. 2014; 19(2):430-4.
 2. Suren D, Yıldırım M, Alikanoğlu A, Kaya V, Yıldız M, Dilli U.D, Sezer C. Lack of relation of AKAP12 with p53 and Bcl-2 in colorectal carsinoma.
 3. Yıldırım M, Süren D,Göktaş S, Utku DilliD, Kaya Ç, Çopuroğlu R, Yıldız M, Sezer C.The predictive role of Bcl-2 expression in operable locally advanced or metastatic gastric carcinoma. Journal of BUON 2012;17: 106-109
 4. Sezer C, Yıldırım M, Yıldız M, Alikanoğlu AS, Dilli UD, Göktaş S, Bülbüller N. Prognostic significance of biological apoptosis factors in gastric cancer. J BUON.2013 Jan-Mar;18(1):138-46.
 5. Yıldırım M, Yıldız M, Duman E, Dilli UD, Öztürk D , Göktaş S, Şimşir V. Gemcitabine Cisplatin Combination In Locally Advanced And Metastatic Non Small Cell Lung Cancer: Single Center Experience. HealthMED Journal 2013;7(7);2215-2129
 6. Yıldırım M, Karakılınç H, Yıldız M, Kurtoğlu E, Dilli UD, GöktaşS, Demirpençe Ö, Kaya V. Non-hodgkin lymphoma and pesticide exposure in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(6):3461-3.
 7. M. Yıldırım, V. Kaya, M. Yıldız, Ö. Demirpençe, Ş. Gündüz, U.D. Dilli. Esophagus Cancer, Gastric Cancer and The Use Of Pesticides In The Southwestern Of  Turkey. Asian Pac J Cancer Prev.
 8. Kaynar K, Dilli UD, Akdoğan R, Ozdemir F, Cobanoğlu U, Gül S, Ulusoy S. Erythrocytosis in a patient on hemodialisis for thirteen years. Mt Sinai J Med. 2006; 73(8): 1095 -7

  12. Yıldırım M, Alikanoğlu AS, Dilli UD, Süren D, Yıldız M, Kaya V, Sezer C , Bülbüller    N. Prognostic and predictive role of HER2 expression in metastatic gastric cancer            in Turkish patients. Cancer Research Journal 2013; 1(2): 20-254.

 1. A.Ozdemir , U. D Dilli , S. Neselioglu , O. ErelThe relationship between thiol-disulfide balance and prostate cancer Medicine Science 2020;9(3):779-83
 2. A.Ozdemir , U. D Dilli , D. Özdemir ,S. Neselioglu , O. ErelThe Association between Thiol-Disulphide Balance and CA-15-3 Levels in Patients with Breast Cancer Kocatepe medical journal 2020, Volume 21, Issue 1, 70 - 75,

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. 1. Dilli UD, Yıldırım M, Gür N, Çekin Y, Göktaş S, Şahintürk Y, Yıldız M Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri. ACU Sağlık Bil Derg.
 2. 2. Dilli U.D, Yıldırım M, Süren D, Türk C, Göktaş, Parlak E, Uygun V, Yıldız M. Frontal Lobe Ependymoma: A Case Report. Erciyes Med J 2013; 35(2): 75-8
 3. 3. Göktaş S, Yıldırım M, Süren D, Tutuş B, Dilli UD. Uterus Adenosarkomu. Kocatepe Medical Journal. 14: 40-43/Ocak 2013
 4. 4. Yıldırım M, Yıldız M, Kurtoğlu E, Karakılınç H, Dilli UD, Göktaş S. Epıdemıology And Hıstologıcal Subtypes Of Hodgkın Lymphoma In The South-West Of Turkey. Gulhane Medical Journal Gulhane Medical Journal, 2012; 54(3):216-219
 5. 5. Yıldırım M, Göktaş S, Parlak E, Dilli UD, Yıldız M, Köroğlu M. Böbrek Berrak Hücreli Karsinomda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi:Olgu Sunumu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 6. 6. Yıldırım M, Yıldız M, Dilli UD, Öztürk D, Duman BB, Çelik B. Comparıson Of Taxan-Cısplatın Combınatıon Wıth Gemcıtabıne -Cısplatın Combınatıon In Metatastatıc Non-Small Cell Lung Cancer. Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 32-35
 7. 7. Parlak E, Yıldırım M, Çekin AH, Yıldız M, Doğan AN, Dilli UD. Role Of Ultrasonography In Dıagnosıs Of Cancers Of The Gastroıntestınal Tract. Journal of Clinical and Analytical Medicine J Clin Anal Med 2013;4(5): 377-80
 8. 8. Yıldırım M, Yıldız M, Göktaş S, Duman E, Dilli UD, Parlak E. Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Platin Tabanlı Kombinasyonların Birinci ve İkinci Basamakta Kullanımının Kıyaslanması. J Clin Anal Med 2013;4(5): 390-3
 9. 9. Yıldırım M,Yıldız M, Parlak E, Göktaş S, Dilli UD, Süren D, Kaya Ç. The Effıcacy Of Docetaxel/Prednısone Combınatıon In The Tratment Of Hormone Resıstant Metastatıc Prostate Cancer Patıents. Turkish Journal of Cancer
 10. 10. Yıldırım M, Süren D, Göktaş S, Dilli UD, Çopuroğlu R, Eroğlu M, Sezer C, Yıldız M Prostatin Musinöz Adenokarsinomu: Olgu Sunumu Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 3(1):66-68
 11. 11. Parlak E, Yildirim M, Dilli UD, Göktaş S, Köroğlu M, Öztürk D. Fantom Tümörü: Olgu Sunumu. Kocatepe Tip Dergisi
 12. 12. Yıldırım M, Parlak E, Selçuk ÖT, Yıldız M, Dilli UD, Osma Ü. Fluorouracil Related Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Journal of Clinical and Analytical Medicine DOI: 10.4328/JCAM.2027
 13. 13. . Yıldırım M, Parlak E, Süren D, Dilli UD, Göktaş S, Kaya Ç, Yıldız M, Sezer C Tamoxifen-induced hepatic steatosis in premenopausal breast cancer patients. Gaziantep Med J. 2011; 17(3): 133-136

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Yıldırım M, Sezgin A, Dilli UD, Süren D, Yıldız M, Sezer C,  Bülbüller NPrognostıc And Predıctıve Role Of Her2 Expressıon In Metastatıc Gastrıc Cancer EACR-Anti cancer Research Congress 13-16 October 2011, Antalya, Turkey (Oral Presentation)

    2.U.D. Gündoğdu Bir Anket Çalışması: Kolon Kanserli hastaların Sağlıklı Beslenmeye İlşkin Tutum Ölçeği İle Değerlendirilmesi Balkan Kongresi Kasım 2020

 1. Eser K. Öngel., U.D. Dilli Palyatif Hasta Yakınlarının Gündüzlü Hasta Bakımına Bakış Açısı İnteranational 7. Trakya Family Medicine
 1. U. Eser E.E.Ünlüer, H.Sağcan, K.Öngel U.D.Dilli Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine Bir Yıl İçerisinde Yapılan Başvuruların Analizi İnternational Critical Care And Emergency Medicine Congress 19-22 Nisan 2018    

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:     

 1. Yıldırım M., Kurtoğlu E. , Yıldız M. , Karakılınç H. , Dilli U.D. ,Göktaş S. Deveci B. Antalya İli Lenfoma Epidermiyolojisi . 2.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri &Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya 2011:s 104 (En İyi 2. Poster Ödülü)
 2. Dilli U.D., Yıldırım M., Süren D., Türk C., Göktaş S., Parlak E., Uygun V., Yıldız M. Frontal Lob Yerleşimli Ependimom:Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya 2011:s 644 (Poster).
 3. Yıldırım M., Süren D., Dilli U.D., 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya Göktaş S., Öngen N.A., Uygun V., Yıldız M., Sezer C .Erken Gençlik Döneminde Atipik Papillom:Olgu sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2011:s 629 (Poster).
 4. Yıldırım M., Süren D., Dilli U.D., Göktaş S., Çopuroğlu R., Eroğlu M., Sezer C., Yıldız M. Prostatın Müsinöz Adenokarsinomu Nadir Görülen Histolojik Alt Tip:Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya 2011:s 576 (Poster).
 5. Göktaş S.,Yıldırım M., Dilli U.D., Yıldız M., Parlak E, Kaya Ç. Radyoterapiye Sekonder Gelişen Özofagokünatöz Fistül:Olgu Sunumu.19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya 2011:s 541(Poster). 
 6. Yıldırım M., Yıldız M., S,Dilli U.D., Süren D., Öz N., Sezer C. Akciğer Sarkomatoid Karsinomu:Olgu Sunumu. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri  Kitabı,Antalya 2011:s 507 (Poster).
 7. Yıldırım M., Parlak E , Süren D., Dilli U.D., Göktaş S., Kaya Ç., Yıldız M., Sezer C. Premenapozal Meme Kanserli Hastalarda Tamoksifen ve Nonalkolik Steatohepatit İlişkisi. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri  Kitabı, Antalya 2011:s 353 (Poster)
 8. Yıldırım M., Yıldız M. , Göktaş S. , Dilli U.D., Süren D., Parlak E., Kaya Ç. Hormonal Tedaviye Dirençli Metastatik Prostat Kanserli Hastalarda Dosetaksel/Prednizon Kombinasyonunun Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi. 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya 2011:s 267 (Poster)
 9. Yıldırım M., Süren D. , Göktaş S. , Dilli U.D. , Kaya Ç. , Çopuroğlu R. , Yıldız M. , Sezer C. Metastatik Mide Kanserinde Bcl-2 Ekspresyonu Dcf Kombinasyon Kemoterapisine Yanıtı Predikte Edermi? 19.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı,Antalya 2011:s 215 (Poster).

   10. Göktaş S, Dilli U.D, Yıldırım M, Yıldız M, Kaya Ç. Sunitinib Tedavisine Bağlı Gelişen İmmun Trombositopeni: Olgu Sunumu. 8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri                 Kitabı, Dalaman, Muğla.. 2011: s278. (Poster)

 1. Göktaş S, Yıldırım M, Dilli U.D, Parlak E, Köroğlu M,. Kansere Bağlı Tromboembolinin Proflaksisinde Vena Cava İnferior Filtresinin Kullanımı: Olgu Sunumu. 8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, , Dalaman, Muğla.. 2011: s276. (Poster)
 2. Dilli U.D, Yıldırım M, Göktaş S, Süren D, Kaya Ç, Eroğlu M,  Yıldız M Testis Tümörünü Taklit Eden Tüberküloz Orşit: Olgu Sunumu. 8.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, , Dalaman, Muğla. 2011: s275. (Poster)
 3. Parlak E, Yıldırım M, Gürses C, Göktaş S, Dilli U.D, Meme Küçültme Operasyonu Sonrası Oluşan Bilateral Dev Yağ Nekrozu. 11. Ulusal Meme hastalıkları Kongresi Kongre Özet Kitabı, Antalya, 20011: s161, (Poster)
 4. Yıldırım M, Göktaş S, Dilli U.D, Süren D, Parlak E, Yıldız M, Farklı Histolojilere Sahip Senkron Meme Kanseri: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Meme hastalıkları Kongresi Kongre Özet Kitabı, Antalya, 2011: s157 (Poster)
 5. Yıldırım M, Karakılınç H, Yıldız M, Kurtoğlu E, Dilli UD, Göktaş S, Non Hodgkin Lenfoma ve Pestisidler. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, Ankara, 2011: s155 (Poster)
 6. Yıldırım M, Kurtoğlu E, Yıldız M, Karakılınç H, Dilli UD, Göktaş S. Hodgkin Lenfomaların Epidemiyolojisi ve Histolojik Alt Tipleri. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, Ankara, 2011: s152 (Poster)
 7. Parlak E, Göktaş S, Yıldırım M, Dilli UD, Yıldız M, Köroğlu M. Böbrek Berrak Hücreli Karsinomda Radyofrekans Ablasyon Tedavisi. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Antalya. 2011: P-0104 (Poster)
 8. Dilli UD, Parlak E, Yıldırım M, Göktaş S, Köroğlu M, Yıldız M. Vena Kava İnferior Duplikasyonu: Olgu Sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Antalya. 2011: P-1057 (Poster)
 9. Göktaş S, Yıldırım M, Yıldız M, Dilli U.D, Çelik B, Osteomyelit Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:226 (Poster)
 10. Dilli U.D, Yıldırım M, Yıldız M, Göktaş S, Yaz M, Karaca M, Primer Over Transizyonel Hücreli Tümörü. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:208 (Poster)
 11. Göktaş S, Yıldırım M, Dilli U.D, Süren D, Tutuş B, Yıldız M, Uterus Adenosarkomu : Olgu Sunumu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:208 (Poster)
 12. Parlak E, Yıldırım M, Çekin A.H, Yıldız M, Doğan A.N, Dilli U.D, Gastrointestinal Kanal Kanserlerin Tanısında Ultrasonografinin Rolü. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:198 (Poster)
 13. Ünal B, Yıldırım M, Dilli U.D, Sezer C, Yıldız M, Pankreatik Adenokarsinomda Kemoterapi Sonrası Gelişen Tümör Lizis Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:194 (Poster)
 14. Kurtoğlu E, Dilli U.D, Yıldırım M, Deveci B, Yıldız M, Kronik Lenfositik Lösemi Ve Özafagus Kanseri. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:190 (Poster)
 15. Parlak E, Yıldırım M, Dilli U.D, Göktaş S, Köroğlu M, Fantom Tümörü: Olgu Sunumu 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:171 (Poster)
 16. Yıldırım M, Parlak E, Selçuk Ö.T, Yıldız M, Dilli U.D, Flurourasil Kullanımı Sonrası Gelişen Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:168 (Poster)
 17. Dilli U.D, Yıldırım M, Göktaş S, Yıldız M, Çekin A.H, İnce Barsak Adenokarsinomunda Tümör Lizis Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:166 (Poster)
 18. Dilli U.D, Yıldırım M, Gür N, Çekin Y, Göktaş S, Şahintürk Y, Yıldız M, Kanser Hastalarında Bakteriyel Enfeksiyon Etkenleri. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:165 (Poster)
 19. Göktaş S, Yıldırım M, Dilli U.D, Yıldız M, Tiroid Kanserinin Nadir Görülen Alt Tipi: İnsular Karsinom. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:157 (Poster)
 20. Yıldırım M, Yıldız M, Duman E, Dilli U.D, Öztürk D, Göktaş S, Lokal İleri Ve Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Gemsitabin Sisplatin Kombinasyonu: Tek Merkez Deneyimi. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:143 (Poster)
 21. Yıldırım M, Yıldız M, Göktaş S, Duman E, Dilli U.D, Parlak E, Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Gemsitabinsisplatin Kombinasyonunun Birinci Ve TaksanSonrası İkinci Basamakta Kullanımının Kıyaslanması. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:143. (Poster)
 22. Sezer C, Yıldırım M, Yıldız M, Sezgin A, Dilli U.D, Göktaş S, Bülbüller N, Mide Kanserinde Apopitozisin Biyolojik Belirteçlerinin Prognostik Önemi.Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya. 2012 s:112. (Sözel Sunum)
 23. Yıldırım M., Kargı A, Dilli U.D, Yıldız M, Yalçın AD, Karakılınç H. Lenfoma, Myeloma ve Pesdisid Kullanımı. 3.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri &Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya 2012 (En İyi 2. Poster Ödülü)
 24. Alikanoğlu AS, Yıldırım M, Süren D, Yıldız M, Kaya V, Dilli UD, Sezer C. Meme Kanserinde Cox-2 Ve Bcl-2 Ekspresyonu Ve Triple Negatif Meme Kanseri İle İlişkisi 20.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 66 (Poster).
 25. Süren D, Yıldırım M, Alikanoğlu AS, Kaya V, Yıldız M, Dilli UD, Sezer C. Kolorektal Kanserde Akap12 Ekspresyonunun Apopitotik Belirteçlerle İlişkisi. 20.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 125 (Poster).
 26. Yıldırım M, Yıldız M, Göktaş S, Kaya Ç, Dilli UD, Demirpençe Ö, Süren D, Metastatik Kolorektal Kanserde Bevacizumab Tedavisine Yaniti Belirleyen Faktörler. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 131 (Poster).
 27. Yıldırım M, Kaya V, Yıldız M, Demirpençe Ö, Gündüz Ş, Dilli UD, Özofagus Kanseri, Mide Kanseri Ve Pestisidler. 20.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 142 (Poster).
 28. Yıldırım M, Kaya Ç, Göktaş S, Dilli UD, Yıldız M, Hormon Rezistans Metastatik Prostat Kanserinde Dosetksel Sonrası Estramustin Kullanımı: Olgu Sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 184 (Poster).
 29. Yıldırım M, Kargı A, Kurtoğlu E, Karakılınç H, Dilli UD, Yıldız M, Lenfoma, Myeloma Ve Pestisit Kullanımı. 20.Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya 2013:s 286 (Poster).

              Atıflar

               1.Yıldırım M, Süren D,Göktaş S, Utku Dilli U.D, Kaya Ç, Çopuroğlu R, Yıldız M, Sezer C.The Predictive Role Of Bcl-2 Expression In Metastatic Gastric Carcinoma                      Journal of BUON 2012;17: 106-109

            1.1 Wang YF, Yang YL, Gao ZF, Zhou CJ, Gregg X, Shi YF, Wang J, Yang XF, Ke XY. Clinical and laboratory characteristics of systemic anaplastic large cell                                  lymphoma  in Chinese patients. J Hematol Oncol. 2012 Jul 7;5:38.

            1.2 Sezer C, Yildirim M, Yildiz M, Sezgin A, Donem Dilli U, Goktas S, Bulbuller N.Prognostic significance of biological apoptosis factors in gastric cancer.J BUON.                        2013 Jan-Mar; 18(1):138-46.

            1.3 Jıao F, Jın X, Wang L, Wang L. Research and clinical applications of molecular biomarkers in gastrointestinal carcinoma (Review). BIOMEDICAL REPORTS. DOI:                 10.3892/br. 2013.158

            1.4 Yıldırım M, Sezgin A, Dilli UD, Süren D, Yıldız M, Kaya V, Sezer C, Bülbüller N. Prognostic and Predictive Role of HER2 Expression in Metastatic Gastric Cancer                      in Turkish Patients. Cancer Research Journal. Vol. 1, No. 2, 2013, pp. 20-25.

            2.Yıldırım M, Karakılınç H, Yıldız M, Kurtoğlu E, Dilli UD, GöktaşS, Demirpençe Ö, Kaya V. Non-hodgkin lymphoma and pesticide exposure in Turkey. Asian Pac J                     Cancer Prev. 2013;14(6): 3461-3.

            2.1 Moore MA, Overview of Cancer Registration Research in the Asian Pacific from 2008-2013. Asian Pacific J Cancer Prev, 14 (8) 4461-4484

              3. Yıldırım M, Yıldız M, Kurtoğlu E, Karakılınç H, Dilli UD, Göktaş S. Epıdemıology And Hıstologıcal Subtypes Of Hodgkın Lymphoma In The South-West Of Turkey.                    Gulhane Medical Journal Gulhane Medical Journal, 2012; 54(3):216-219

            3.1 Mohammad Obeidat MD, Ayman Abu Kamar MD, Abdmajid Arabeat MD, Majdy Al- jdayeh MD, Ahmad Bawaeneh MD Clinicopthological Characteristics of                            Hodgkin Lymphoma in Jordan. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. (Paper) ISSN 2225-093X (Online) Vol.3, No.16, 2013

              4. Sezer C, Yıldırım M, Yıldız M, Alikanoğlu AS, Dilli UD, Göktaş S, Bülbüller N. Prognostic significance of biological apoptosis factors in gastric cancer. J BUON.                        2013 Jan-Mar;18(1): 138-46.

            4.1 Bin Wei, Ying Song, Yonghong Zhang, Mingjun Hu. microRNA-449a functions as a tumor-suppressor in gastric adenocarcinoma by targeting Bcl-2. Oncology                      Letters. Wednesday, October 9, 2013. Pages: 1713-1718. DOI: 10.3892/ol.2013.1609.

            4.2 Dae-Seong Myung, Young-Lan Park, Nuri Kim, Cho-Yun Chung, Hyung-Chul Park, Jong-Sun Kim, Sung-Bum Cho, Wan-Sik Lee, Jae-Hyuk Lee, Young-Eun Joo.                    Expression of early growth response-1 in colorectal cancer and its relation to tumor cell proliferation and apoptosis. Oncology Reports. Friday, November 29,                      2013. DOI: 10.3892/or.2013.2884

            4.3 Meng YB, Cai XY, Lu WQ, Yang LH, Gan TQ, Drummen GP. Meta-analysis of the association of glutathione S-transferase T1 null/presence gene polymorphism                      with the risk of gastric carcinoma. Mol Biol Rep (2014) 41:639–649

    Aldığı Ödüller

 1. Yıldırım M., Kargı A, Dilli U.D, Yıldız M, Yalçın AD, Karakılınç H. Lenfoma, Myeloma ve Pesdisid Kullanımı. 3.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri &Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya 2012 (En İyi 2. Poster Ödülü)

    2.  Yıldırım M., Kurtoğlu E. , Yıldız M. , Karakılınç H. , Dilli U.D. ,Göktaş S. , Deveci B. Antalya İli Lenfoma Epidermiyolojisi . 2.Ulusal Lenfoma-Miyeloma Kongresi Bildiri             &Konuşma Özetleri Kitabı, Antalya 2011:s 104 (En İyi 2. Poster Ödülü)

 

E-Posta  : utkudönem@parkhayat.com

Telefon   : 444 40 03  /  Dahili : 1105

Hızlı Randevu