Psikolog Ayşenur İnal
PSİKOLOG AYŞENUR İNAL

1994 Akşehir doğumlu olan Ayşenur İnal ilk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamladı.
İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü lisans programından Psikolog
ünvanıyla mezun oldu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği’nde stajını
tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı.

YETİŞKİNLERDE ÜSTLENİLEN GÖREVLER:

 • Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • Çift Terapisi
 • Yatan hasta ve yakınlarına psikolojik danışmanlık
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

 

Çalışma alanları:

 • Depresyon,
 • Yas İç görü ve Yargılama bozuklukları,
 • Anksiyete Bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, fobik bozukluklar (agorafobi, sosyal fobi, basit
  fobi,obsessif-kompülsif bozukluk)
 • Beslenme ve Yeme bozuklukları(Dahiliye/Diyetisyen birimleri ile işbirliği içinde)
 • Demanslı(bunama) bireylerin mental durumlarının saptanabilmesi için test (nöroloji uzmanıyla iş birliği içinde)


ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE ÜSTLENİLEN GÖREVLER: 

Çalışma alanları:

 • Çocuk ve Ergenlik çağı ruhsal bozuklukları (davranış bozukluğu, enürezis (yatağı ıslatma),
 • Okul korkusu
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Normal büyüme krizleri,
 • Öfke reaksiyonları,
  Kimlik bocalaması,
 • Çocuklarda; kas becerileri, okula hazır olup olmadığı,
 • Planlama yeteneği,
 • Dikkat ve görsel belleği, gelişim düzeylerini ölçmeye yönelik testleri

 

 • Uyguladığı Testler:
 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu
 • Cattell 2A-3A,
 • Peabody
 • Porteus
 • Gessel Gelişim Envanteri
 • Bender Gestalt
 • Frostig Görsel Algı Testi
 • Kent E.G.Y
 • Standardize
 • Mini Mental Test
 • Beck Depresyon Testi

 

Üye olunan dernekler :

Türk Psikologlar Derneği