KULAK BURUN BOĞAZ

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümünde, poliklinik hizmetleri ve tedaviler gerektiğinde hastanın yatışı yapılarak hastalıkların ilaçla medikal veya cerrahi yöntemlerle tedavileri yapılmaktadır.

Poliklinik, laboratuvar, radyolojik tetkikler ve odiyolojik tetkikler sonrası hastalarımızın hemen tamamında hastanelerimizde tanı koyup tedaviye geçilebilmektedir. KBB polikliniğimiz endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi ile donatılmıştır.

KBB bölümünde tedavi edilen hastalıklar

Otoloji ve Nörootoloji (Kulağı ve kulakla beyini ortak ilgilendiren hastalıklar):

 • Dış kulak yolunun tüm hastalıkları,
 • Orta kulak hastalıkları: Akut ve kronik iltihapları, orta kulak ve iç kulak bağlantısında kireçlenme (otoskleroz),
 • İç kulak ve Gerisinin Rahatsızlıkları: Labirentit, Vestibüler Nörinit gibi iç kulağın iltihabi rahatsızlıkları,
 • Meniere Hastalığı, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo gibi baş dönmesinin ön planda olduğu rahatsızlıklar.

Rinoloji ve Allerji (Burun hastalıkları):

 • Burun kemiği eğrilikleri, polipler ve burun içi kanserleri,
 • Akut ve kronik sinüzitleri tedavileri,
 • Mevsimsel ve Süregen Allerjik Burun Nezleleri.

Stomatoloji ve Orofarenks Hastalıkları:

 • Ağız İçinin iltihabi, kistik ve tümöral hastalıkları,
 • Bademciklerin ve geniz etinin iltihapları ve büyümeleri,
 • Horlama sebepleri ve tedavileri.

Larengoloji:

 • Ses teli ve civarının iltihabi hastalıkları (Larenjitler), ses teli nodüller, gırtlak kanserleri,
 • Konuşma bozuklukları.

Baş ve Boyun Cerrahisi Hastalıları:

 • Tükürük bezlerinin (kulak önü, çene altı ve dilaltı) iltihabi hastalıkları ve tümöral şişlikleri,
 • Tiroglossal kistlerin ve sinüslerin tedavileri,
 • Baş-boyun bölgesinin tüm kanserleri orofarenks (ağız içi), dil, çene.