İNTANİYE (BULAŞICI HASTALIKLAR)

Birçok hastalığın nedeni bilinmezken, infeksiyon hastalıklarının nedeni bilinmekte ve çok hızlı biçimde önlem alınabilmektedir. Enfeksiyon hastalıklarının oluşumunda farklı özelllikler vardır.Bunlardan bir tanesi kişinin bağışıklık sistemi doğrudan doğruya hastalığın oluşumunda ve seyrinde etkili olur. Bir diğer fark infeksiyon hastalıklarının genel olarak bulaşıcı özellikte oluşlarıdır. İnfeksiyon hastalıklarının bir çoğunda bağışıklık yanıtı gelişir, böylece enfeksiyon hastalıklarının bir bölümünden aşılama ve kemoproflaksi (ilaçla koruma) ile korunmak mümkündür.

İnfeksiyon Hastalıkları, toplumu ve toplumu oluşturan fertlerin sağlığını tehdit eden en önemli hastalık grubudur. Bulaşıcı sarılıklar, dizanteri, tifo, menenjit, brucella v.s. gibi ateşli hastalıklar, ölüm oranı çok yüksek hastalıklardandır.

Hastalıkları tedavi etmekten çok, bu hastalıkların oluşmasını önlemek, iş gücü kayıpları önlemede en önemli yöntemdir. Bu nedenle İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesinde erişkin insan ve çocuk hastalara Hepatit aşıları, Grip, Menenjit v.s. gibi ölümcül hastalıklardan koruyucu aşılar uygulanmaktadır.

Hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları ünitesi, ATEŞLİ HASTALIKLARIN tanı ve tedavisinde bölgemiz halkına önemli hizmetler verebilecek araç-gereç ve donanıma sahiptir.