Psikolog  Ayşenur İnal
PSİKOLOG AYŞENUR İNAL

1994 Akşehir doğumlu olan Ayşenur İnal ilk, orta ve lise öğrenimini Akşehir'de tamamladı.
İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü lisans programından Psikolog
ünvanıyla mezun oldu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği’nde stajını
tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimi aldı.

Yetişkinlerde üstlenilen görevler: Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Yatan hasta ve yakınlarına psikolojik danışmanlık
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi

Çalışma alanları: Depresyon, Yas, İçgörü ve Yargılama bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları
(yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, fobik bozukluklar (agorafobi, sosyal fobi, basit
fobi,obsessif-kompülsif bozukluk) (gerek görüldüğünde psikiyatri hekimi ile işbirliği içinde)
Beslenme ve Yeme bozuklukları(Dahiliye/Diyetisyen birimleri ile işbirliği içinde)
Demanslı(bunama) bireylerin mental durumlarının saptanabilmesi için test (nöroloji uzmanıyla iş birliği
içinde)
Çocuklarda ve Ergenlerde üstlenilen görevler: Çocuk ve Ergenlere Psikolojik Danışmanlık
Çalışma alanları: Çocuk ve Ergenlik çağı ruhsal bozuklukları (davranış bozukluğu,
enürezis(yatağı ıslatma), okul korkusu), kardeş kıskançlığı, normal büyüme krizleri, öfke reaksiyonları,
kimlik bocalaması, çocuklarda; kas becerileri, okula hazır olup olmadığı, planlama yeteneği, dikkat ve
görsel belleği, gelişim düzeylerini ölçmeye yönelik testler ve gerekli durumlarda çocuk psikiyatrisine
yönlendirme
Uyguladığı Testler: Ankara Gelişim Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu, Cattell 2A-3A, Peabody,
Porteus, Gessel Gelişim Envanteri, Bender Gestalt, Frostig Görsel Algı Testi, Kent E.G.Y, Standardize
Mini Mental Test, Beck Depresyon Testi