İNFERTİLİTE (KISIRLIK) - 2
06 Kasım 2017

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) - 2

Özel PARKHAYAT Akşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Yunus Yıldız İnfertilite (Kısırlık) genel tedavi seçenekleri hakkında bilgiler verdi.

1 -YUMURTLAMA (OVULASYON İNDÜKSİYONU) TEDAVİSİ

                 En yaygın uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde amaç kadının her ay düzenli yumurtlamasını sağlayarak belirlenen uygun zamanlarda ilişkide bulunulması neticesinde hamilelik ihtimalini arttırmaktır. Yumurtlama tedavisinde ağızdan alınan haplar (klomen tablet, serophene tablet, gibi..) kullanılabilir veya cilt altına yapılan iğneler (halk arasında yumurtlama, yumurta büyütücü iğneler ) kullanılır. İstenilen yumurta gelişimine ulaşılınca belirlenen uygun zamanlarda ilişkide bulunulması, aşılama yapılması veya tüp bebek denemesi hasta durumuna göre seçilir.

2-  AŞILAMA TEDAVİSİ (iNSEMiNASYON)  :

                Yumurtlama tedavisi sonrası büyümesi sağlanan yumurtalar (foliküller) belirli büyüklüğe geldikten sonra çatlatma iğnesi diye bilinen HCG (human chorionic gonadotropin) ilaçlar, yumurtaları çatlatma amaçlı uygulanır ve çatlatma iğnesi uygulamasından 36 saat sonra aşılama uygulanır. Ağrılı bir işlem değildir. Yıkanmış spermler ince plastik özel bir kanül ile rahim içine gönderilir. Aşılamada kullanılan materyal; hastanın eşinden alınan semen örneğinin yaklaşık 2-3 saatlik bir yıkama işlemi sonrası elde edilen hareketli ve sağlıklı spermleri içerir. Sperm yıkama işlemi, enfeksiyon ve allerjik reaksiyonları önleme, hareketli ve sağlıklı sperm elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

3- AMELİYAT SEÇENEKLERİ :

                Günümüzde kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopi ve histeroskopi ile yapılan ameliyat tedavileri bazen kısırlık tedavisinin bir parçaşı olarak görülebilmektedir. Yumurtalık kistlerinin alınması, çikolata kisti (endometrioma) tedavisi  laparoskopik olarak yapılabilmekte, ayrıca  rahim içerisinde septum (perde), myom, polip benzeri lezyonların da tedavisi için  histeroskopi kullanılabilir. Bu lezyonların ameliyat ile düzeltilmeleri sonrası kendiliğinden gebe kalan hasta sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

4- TÜP BEBEK TEDAVİSİ :

                Her iki tüpü kapalı olan hastalarda, sperm sayısı çok düşük olan erkeklerde, klasik yumurtlama tedavisi ile gebelik elde edemeyen çiftlerde ve özellikle açıklanamayan infertilite olgularında alternatif tedavi olarak en başarılı tedavidir. Açıklanamayan infertilite olgularında yüz güldürücü sonuçları olan ve son zamanlarda ileri teknolojinin katkısı ile başarı şansı artmış olan bir tedavi seçeneğidir. Kadından alınan yumurtaların erkek spermi ile yapay döllendirilmesi, döllenmiş yumurtanın embriyo haline getirildikten sonra uygun zamanda kadın rahmine yerleştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Daha sonra embriyonun rahim içinde yerleşmesi için destek tedaviler verilmektedir. Günümüzde özel merkezlerde veya hastane bünyesinde faaliyet gösteren tüp bebek merkezlerince bu hizmet yürütülmektedir.

 

KRIYOPREZERVASYON (YUMURTA DONDURMA) NEDİR ?

                Yumurta gelişimi ve çatlatma iğnesi sonrası elde edilen yumurtaların döllenmesi sonrası elde edilen embriyoların ileride tekrar çözülüp transferde kullanılabilmesi için sıfır derecenin altında dondurulması işlemine verilen isimdir. Özel dondurma tankları kullanılır, istenilen süre kadar dondurma işlemi yapılabilir ve sadece tüp bebek merkezlerinde uygulanabilen bir işlemdir.

PGT (PREIMPLANTASYON GENETİK) NEDİR ??

                Günümüzde sık tekrarlayan düşüklerin çok farklı nedenlerinin olduğu  bilinmesine rağmen, özellikle gebeliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşüklerde  bilinen en sık neden kromozom (genetik) bozukluklarıdır. Çeşitli tedavi seçenekleri (aspirin, kan sulandırıcı iğneler, progesteron tedavileri ... gibi) halen kullanılmakta olup bazılarında tedaviye yanıt alınmakta fakat bazen bu tedaviler  yetersiz kalmaktadır. Kromozom bozuklukları olan gebeliklerde bu tedaviler başarısız olmakta ve bu aşamada PGT devreye girmektedir. PGT işlemi; yumurtama toplama sonrası erkek spermi ile döllenen yumurtaların embriyo aşamasına gelince kadın rahmine transfer öncesi genetik olarak incelenmesi, kromozomal olarak sağlıklı yumurtaların seçilmesi ve transferde bu sağlıklı embriyoların kullanılmasıdır. Bu şekilde düşüklerin büyük bir kısmı engellenebilmektedir.

                Özel PARKHAYAT Akşehir Hastanesi bünyesinde HSG (rahim filmi) çekimi, yumurtlama tedavilerinin tümü, aşılama, iğne ile yumurta geliştirme, yumurta takibi (folikülometri) tedavileri hastane açılışından bu yana özenle yapılmaktadır. Tüp bebek hastalarının iğne tedavileri, yumurta gelişim takipleri, çatlatma iğnesi zaman tayini, takip süreçleri ve tüp bebek sonrası destek ve tedavileri başarılı bir şekilde yürütülmektedir. ,

ÖZEL PARKHAYAT AKŞEHİR HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR.YUNUS YILDIZIN İNFERTİLİTE (KISIRLIK) HAKKINDA BİLİNMEYENLERLE İLGİLİ ÜÇÜNCÜ YAZISI “HAMİLE (GEBE) KALMAYI KOLAYLAŞTIRMAK, HIZLANDIRMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER” BAŞLIKLI YAZIYI HAFTAYA YAYINLAYACAĞIZ.